Nghi vấn UFO xuất hiện ở Sao Hỏa


Mới đây, tàu thăm dò Sao Hỏa Curiosity Rover của NASA đã truyền về Trái Đất những hình ảnh bí ẩn chụp ngày 5 tháng 8. Một số vật thể lạ được cho là UFO đã xuất hiện trên bề mặt hành tinh đỏ. [embedplusvideo height="281" width="450" standard="http://www.youtube.com/v/nuRFGuhamZc?fs=1" vars="ytid=nuRFGuhamZc&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=7%7ehttp%3a%2f%2fhoangminhuit.co.cc" id="ep5340" /]

Advertisements