Archive

Posts Tagged ‘String’

Những khái niệm cơ bản của các ngôn ngữ lập trình-Biến

October 31, 2012 2 comments

Biến là gì?

Biến có thể nói là “cột sống” của bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Wiki định nghĩa biến như sau:

Thuật ngữ biến dùng để chỉ các đại lượng (chẳng hạn các đại lượng vật lý như khối lượng, thời gian, các đại lượng hình học như độ dài, diện tích, thể tích,… ) có thể nhận các giá trị khác nhau trong một tập hợp nào đấy (được gọi là miền biến thiên của nó). Theo quan điểm động, người ta gọi chúng là các đại lượng biến thiên, hay đơn giản là các biến. Nếu tập hợp các giá trị của của biến X là tập hợp số thì nó được gọi là biến số. Cũng có những biến không phải là biến số như biến lôgicbiến Booleanbiến ký tự,… Giá trị của các biến thường liên quan đến nhau. Khi xét quan hệ giữa chúng với nhau, một số biến được xem là độc lập được gọi là các biến độc lập, một số biến sẽ nhận giá trị phụ thuộc vào các biến khác, được gọi là biến phụ thuộc.

Theo mình, biến số đơn giản là một cách để lưu trữ những loại thông tin để sử dụng về sau Read more…

Advertisements
Categories: Java Tags: , , ,

Chuỗi trong Java

October 30, 2012 1 comment

String trong Java là một kiểu dữ liệu được sử dụng rộng rãi (và trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình cũng vậy), nó cho phép chúng ta lưu trữ bất kỳ thứ gì mà cần thao tác với ký tự, câu chữ, số điện thoại hay thậm chí là số. Nhưng, để biết được nó hữu ích như thế nào, bạn cần biết vài điều quan trọng về String trước khi bạn sử dụng nó một cách rộng rãi trong khi lập trình.
String – Object hay là Primitive?
String có thể đưuọc xem như là một loại primitive trong Java, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Vì thật sự thì một String được tạo thành từ một mảng các ký tự primitive. Nói cách khác, nếu bạn tạo ra một String “Hello World” như sau: Read more…

Categories: Java Tags: , ,
%d bloggers like this: