Archive

Posts Tagged ‘SQLite’

Ứng dụng nhỏ demo cho các thao tác với SQLite trong android

February 19, 2012 11 comments

Ở đây mình viết lại các bước tìm hiểu và xây dựng ứng dụng danh bạ điện thoại đơn giản. Ứng dụng chỉ có mục đích là demo cho việc sử dụng SQLite trong Android mà thôi, nên mọi thứ còn rất sơ sài.
Đầu tiên là chúng ta cần có kiến thức cơ bản về SQLite, Activity, XML, java để xây dựng nhá.

Đầu tiên là cần xây dựng các màn hình cho ứng dụng:
Read more…

Advertisements
Categories: Mobile Tags: , ,

Thao tác cơ sở dữ liệu SQLite trên android

February 17, 2012 3 comments

Dữ liệu của hệ điều hành android được lưu trữ cục bộ trên SQLite. Đây là một cơ sở dữ liệu tương tự như MS SQL của Microsoft. Tuy nhiên, Android cung cấp ContentProvider giúp ta lấy được dữ liệu thông qua một đường dẫn gọi là Uri. Ở đây thì chúng ta chưa cần nói gì đến URI cả.

Cách để chúng ta kết nối và khai thác dữ liệu trong SQLite.
Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra lớp DBAdapter. Lớp này cung cấp những hàm thao tác với SQLite (insert,update,delete). Read more…

Categories: Mobile Tags: , ,
%d bloggers like this: