Archive

Posts Tagged ‘recognition’

Chương trình nhận dạng chữ viết qua camera của điện thoại Android

October 30, 2012 8 comments

Bài post này hướng dẫn cách để các bạn làm một chương trình đơn giản để nhận dạng các chữ viết mà bạn chụp được qua camera của điện thoại Android. Chương trình này sử dụng source nguồn Tesseract -OCR. Chương trình này mình build sử dụng Android 4.1.2 (API 16)Android NDK r8b Các bạn sẽ làm theo các bước sau nhé:

1. Để chuẩn bị, các bạn download cái Android NDK về và giải nén ra để đâu đó đi nha. Ví dụ như của mình, mình để tại địa chỉ E:\android-ndk-r8b.( Tí dùng lại sau).
2. Download source code tess-two về. Đây là project chứa các công cụ để biên dịch Tesseract để dùng trên Android. Nó bao gồm một project dạng library của Android để cung cấp cho Java API phương cách truy xuất vào và sử dụng source Tesseract đã được biên dịch trước. Trong source mà các bạn download về thì chỉ cần cái project tess-two thui nhé, mấy cái kia chưa nghiên cứu tới.hihi.

3. Tiến hành build cái source tess-two vừa download về bằng command line. Các bạn mở commandline và dẫn tới thư mục chứa source tess-two như sau: Read more…

Advertisements
Categories: Java, Mobile Tags: , , ,

Knows about OCR Technology

September 5, 2012 Leave a comment

What is OCR

Suppose you wanted to digitize a magazine article or a printed contract. You could spend hours retyping and then correcting misprints. Or you could convert all the required materials into digital format in several minutes using a scanner (or a digital camera) and Optical Character Recognition software.

What exactly is meant by OCR?

Optical Character Recognition, or OCR, is a technology that enables you to convert different types of documents, such as scanned paper documents, PDF files or images captured by a digital camera into editable and searchable data.
Read more…

Categories: Mobile Tags: ,
%d bloggers like this: