Archive

Posts Tagged ‘menu’

Tạo option menu trong android

November 19, 2012 2 comments

Trong nhiều chương trình, bạn cần đến menu để thực hiện các chức năng gì đó mà không cần phải thả các button đâu đó trên màn hình. Đặc biệt, trong các ứng dụng cần đến nhiều diện tích màn hình, như là các ứng dụng sử dụng camera. Và đặc biệt, menu có ích cho các ứng dụng chạy trên các thiết bị có kích thước màn hình bé. Trong bài post này hướng dẫn các bạn tạo một option menu đơn giản.

menu/main.xml

Trước tiên bạn cần xây dựng một layout cho menu của bạn bằng cách tạo một file main.xml trong thư mục menu của chương trình như sau: Read more…

Advertisements
Categories: Java, Mobile Tags: , , ,
%d bloggers like this: