Archive

Posts Tagged ‘management’

Chú ý khi phân tích quản lý khách sạn

January 4, 2012 Leave a comment

Ngoài những thao tác rất cơ bản như việc thêm sửa xóa các thực thể, cần phải thể hiện rõ hơn yêu cầu quản lý của khách sạn. Yêu cầu quản lý bao gồm những điều sau đây:

1. Trong quản lý phòng: phải quản lý được thời gian trống của phòng, cần chú ý quản lý nếu phòng được đặt trước trong thời gian dài. Thực hiện bằng được những yêu cầu sau:

  •  xác định các phòng trống trong một thời điểm hay khoảng thời gian nào đó, bao gồm cả thời điểm hiện tại (đối với thời điểm hiện tại cần display lên trang đầu để dễ nhận thấy, chú ý cập nhật thường xuyên). Thống kê số lượng phòng trống của khách sạn, nếu được thống kê theo loại phòng.
  • tận dụng phòng trống trong khoảng thời gian trước khi đến nhận phòng để cho người khác thuê, như vậy phần mềm phải tự động xem được trong khoảng thời gian đó phòng đó có trống hay là không để cho thuê.=> yêu cầu có chính sách thế nào đó đối với việc chuyển phòng hay gia hạn ở phòng để không bị sai dữ liệu. Read more…
Advertisements
Categories: C# Tags: , ,
%d bloggers like this: