Archive

Posts Tagged ‘listview’

Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView

December 15, 2012 Leave a comment

Nối tiếp bài viết trước giới thiệu về ListView, trong bài viết này, mình sẽ mở rộng kết quả của bài trước. Đó là, chúng ta sẽ thực hiện cho người dùng thêm một dòng dữ liệu mới vào danh sách và cập nhật nó hiển thị lên màn hình.
Trong bài trước, mình đã sử dụng cơ sở dữ liệu là một mảng cứng với những chuỗi đã được khai báo sẵn. Nhưng trong bài này thì khác, vì dữ liệu chúng ta sẽ thay đổi, vì thế chúng ta phải thay đổi cơ sở dữ liệu này bằng một cấu trúc cơ sở dữ liệu để có thể quản lý việc cập nhật mở rộng dữ liệu. Đó là phần chính yếu của bài viết này, bạn sẽ hiểu kỹ hơn bên dưới.
Trước tiên bạn phải thay đổi về mặt giao diện chương trình một chút để nó trở thành như thế này: Read more…

Advertisements
Categories: Mobile Tags: ,

Sử dụng ListView căn bản

December 14, 2012 2 comments

Đa phần khi viết ứng dụng trên Android, chúng ta phải cần đến một View rất quen thuộc là ListView.
Trong bài này, mình sẽ trình bày cách sử dụng ListView đơn giản. Đơn giản nhất của ListView là cho phép hiển thị đơn giản là những chuỗi cố định như là bạn muốn có một danh sách các số điện thoại chẳng hạn.

Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , ,

Thêm chức năng search vào listview trong android

November 22, 2012 29 comments

Trước đây mình có viết bài viết về lọc danh sách phức tạp và với tiếng Việt trong ListView. Còn trong bài này, thì nó đơn giản hơn chỉ với tiếng Anh cũng như danh sách đơn giản hơn nhiều.
Chức năng search trong ListView sẽ lọc danh sách dữ liệu theo cái chuỗi mà bạn nhập vào. Bài viết sau đây cung cấp một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin mà bạn cần.
1.Đầu tiên bạn tạo ra một project
2.Tiếp theo bạn cần tạo ra mộ ListView trong file layout. Ở đây ListView của chúng ta chỉ bao gồm một chuỗi cho mỗi dòng thôi. Trong file xml này, chúng ta cần tạo ra một giao diện bao gồm một EditText bên trên để có thể nhập chuỗi cần tìm, và bên dưới là một ListView. Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , , ,

Xử lý việc load ảnh nhanh chóng trong android listview

May 18, 2012 1 comment

Categories: Java, Mobile Tags: , , , ,

Xử lý tìm kiếm tiếng việt không dấu trong android listview

May 14, 2012 27 comments

Trên các thiết bị android, chúng ta thường hay sử dụng tiếng việt không dấu trong việc tìm kiếm mà nội dung tìm kiếm của chúng ta là tiếng việt có dấu. Như vậy, chúng ta cần xử lý so sánh giữa tiếng việt có dấu và không dấu.
Một trong một phương pháp đơn giản nhất đó là chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu để tìm kiếm. Việc tìm kiếm này chỉ phù hợp với những nội dung tìm kiếm đơn giản, ngắn gọn nếu không chương trình sẽ chạy chậm đi rất nhiều.
Bài này có hai phần:
1. Cách chuyển đổi nội dung tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu
Việc xử lý này khá đơn giản, không sử dụng framework nào cả. Chúng ta sẽ dựa vào bảng mã UNICODE và chú ý đến các ký tự có dấu trong tiếng việt. Các ký tự có dấu đều xuất phát từ một ký tự không dấu và thêm vào một hoặc hai dấu.
Ví dụ: ô ố ồ ộ ỗ ổ ơ ờ ớ ợ ờ ớ ở ỡ đều xuất phát từ ký tự o mà ra.
Như vậy, khi gặp tất cả các ký tự trong dãy này, chúng ta chỉ việc thay nó bằng ký tự ‘o’ mà thôi. Việc tương tự sẽ được làm đối với các ký tự có dấu khác.
Đầu tiên, chúng ta sẽ liệt kê ra tất cả những ký tự có dấu của tiếng việt theo những tổ hợp như trên(có cùng ký tự gốc) Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , , ,
%d bloggers like this: