Archive

Posts Tagged ‘Camera’

Vẽ hình chữ nhật để khoanh vùng ảnh cần chụp trên camera

November 15, 2012 5 comments

Như bài viết trước của mình về việc sử dụng lớp android.hardware.Camera để khai thác sử dụng camera của thiết bị android, thì bạn có thể dễ dàng tạo ra một ứng dụng với camera để lấy hình ảnh. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn tạo ra một khung hình chữ nhật để khoanh vùng hình ảnh mà bạn muốn chụp. Điều này cũng khác với việc chụp ảnh rồi và sau đó mới cắt ảnh theo một khung hình chữ nhật như đã mô tả ở bài viết trước.
Để thực hiện điều này, sau khi đã mở được camera lên, việc tiếp theo mà chúng ta phải làm là tạo ra một lớp view để vẽ lên mặt trên cùng của camera. Read more…

Advertisements
Categories: Java, Mobile Tags: , ,

Sử dụng android.hardware.Camera để khai thác camera của android

November 6, 2012 3 comments

Sau vài ngày tìm hiểu, mình muốn hướng dẫn phương pháp sử dụng android.hardware.Camera để khai thác Camera của các thiết bị android. Với cách này, mình có thể hiểu rõ hơn cách thức hoạt đông của camera và từ đó, mình có thể điều chỉnh, thêm thắt vào như ý mình muốn.:)
Android SDK cung cấp một kết nối đến Camera của máy. Sau đó sử dụng nó để chụp ảnh cách dễ dàng. Tuy nhiên, phần khó hơn một tí là làm sao để người dùng có thể xem được mình đang chuẩn bị chụp cái gì. Nghĩa là người dùng có thể thấy được camera đang bắt được hình ảnh gì. Điều này được thực hiện bằng cách nhúng một Preview của camera vào trong ứng dụng sử dụng camera của bạn.
Để khái quát về ví dụ mình tóm tắt trước như sau:
+Đầu tiên mình có một project tên là CameraControl, project này bao gồm một Activity cùng tên như vậy, và một lớp Preview.
+Lớp Preview là một surface và được đặt vào bên trong của activity CameraControl Read more…

Categories: Java, Mobile Tags: , , , ,
%d bloggers like this: