.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Tag Archives: A*

Áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh


Để áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh trước tiên cần nắm rõ về giải thuật A* đã nhá.

Một trình trạng nào đó của trò chơi Tacanh thì có thể đi đến đích hay là không. Nó phụ thuộc vào chuyện mình chọn đích cho nó. Đích của một tình trạng có thể là một trong hai trường hợp sau:

Đích I


Read more of this post

Advertisements

Mô phỏng giải thuật A* trong bài toán Taci


%d bloggers like this: