Archive

Posts Tagged ‘A*’

Áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh


Để áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh trước tiên cần nắm rõ về giải thuật A* đã nhá.

Một trình trạng nào đó của trò chơi Tacanh thì có thể đi đến đích hay là không. Nó phụ thuộc vào chuyện mình chọn đích cho nó. Đích của một tình trạng có thể là một trong hai trường hợp sau:

Đích I


Read more…

Advertisements

Mô phỏng giải thuật A* trong bài toán Taci

March 28, 2012 Leave a comment

Categories: Mobile Tags: , , , ,
%d bloggers like this: