Ứng dụng rút trích văn bản trên thiết bị Android


Áp dụng cho việc trích xuất văn bản từ hình ảnh Application Name: UI2T Phiên bản: 1.0 Ứng dụng này giúp bạn trích xuất văn bản từ hình ảnh trực tiếp thay vì gõ nó như bình thường. Có hai cách để trích xuất văn bản, chụp hình ảnh từ máy ảnh của bạn hoặc … Continue reading Ứng dụng rút trích văn bản trên thiết bị Android

Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView


Nối tiếp bài viết trước giới thiệu về ListView, trong bài viết này, mình sẽ mở rộng kết quả của bài trước. Đó là, chúng ta sẽ thực hiện cho người dùng thêm một dòng dữ liệu mới vào danh sách và cập nhật nó hiển thị lên màn hình. Trong bài trước, mình đã … Continue reading Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView

Sử dụng ListView căn bản


Đa phần khi viết ứng dụng trên Android, chúng ta phải cần đến một View rất quen thuộc là ListView. Trong bài này, mình sẽ trình bày cách sử dụng ListView đơn giản. Đơn giản nhất của ListView là cho phép hiển thị đơn giản là những chuỗi cố định như là bạn muốn có … Continue reading Sử dụng ListView căn bản

Tìm hiểu về các Preference trong Android


Preference là một phần quan trọng trong ứng dụng Android. Nó rất quan trọng vì giúp cho người dùng có những chọn lựa thay đổi và tùy chỉnh ứng dụng của họ theo những nhu cầu riêng biệt của cá nhân. Ở đây, mình sử dụng lại chữ Preference trong tiếng Anh luôn vì không … Continue reading Tìm hiểu về các Preference trong Android

Thêm chức năng search vào listview trong android


Trước đây mình có viết bài viết về lọc danh sách phức tạp và với tiếng Việt trong ListView. Còn trong bài này, thì nó đơn giản hơn chỉ với tiếng Anh cũng như danh sách đơn giản hơn nhiều. Chức năng search trong ListView sẽ lọc danh sách dữ liệu theo cái chuỗi mà … Continue reading Thêm chức năng search vào listview trong android

Tạo option menu trong android


Trong nhiều chương trình, bạn cần đến menu để thực hiện các chức năng gì đó mà không cần phải thả các button đâu đó trên màn hình. Đặc biệt, trong các ứng dụng cần đến nhiều diện tích màn hình, như là các ứng dụng sử dụng camera. Và đặc biệt, menu có ích … Continue reading Tạo option menu trong android