Searching algorithm DFS


Depth first search (DFS) is a searching algorithm used in searching maze. Prerequisites: A maze is also a graph with: a vertex equals a intersection, and edge is passage. (So, we should have some basic knowledge about graph, this will is be stored in some next posts) The goal of using this algorithm in maze … Continue reading Searching algorithm DFS

Giải quyết bài 8 quân hậu bằng giải thuật Min-Max


1. Giải thuật Ứng dụng giải thuật Min-Max Thuật toán Minmax hay còn gọi là Minimax là một thuật toán dùng trong tìm kiếm có đối thủ. Cải tiến của thuật toán này là thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta (Alpha - Beta Pruning) rất hay được sử dụng làm chiến lược cho tìm kiếm nước … Continue reading Giải quyết bài 8 quân hậu bằng giải thuật Min-Max

Áp dụng tìm kiếm Heuristic vào bài toán Mã Đi Tuần


Thuật giải Heuristic là một sự mở rộng khái niệm thuật toán. Nó thể hiện cách giải bài toán với các đặc tính sau:Thường tìm được lời giải tốt (nhưng không chắc là lời giải tốt nhất) Giải bài toán theo thuật giải Heuristic thường dễ dàng và nhanh chóng đưa ra kết quả hơn … Continue reading Áp dụng tìm kiếm Heuristic vào bài toán Mã Đi Tuần

Áp dụng giải thuật AKT vào bài toán tháp Hà Nội


Chương trình áp dụng giải thuật AKT, mội trạng thái được mô tả bằng mảng hai chiều. Để ước lượng đối với trạng thái của trò chơi, ta sẽ tính trạng thái của cột thứ ba. Tại một trạng thái, thì số bước để đưa cột thứ ba về đúng như trạng thái đích là … Continue reading Áp dụng giải thuật AKT vào bài toán tháp Hà Nội

Áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh


Để áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh trước tiên cần nắm rõ về giải thuật A* đã nhá. Một trình trạng nào đó của trò chơi Tacanh thì có thể đi đến đích hay là không. Nó phụ thuộc vào chuyện mình chọn đích cho nó. Đích của một tình trạng có … Continue reading Áp dụng giải thuật A* cho bài toán Tacanh