ListView


[Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView]
Giới thiệu cách thức để bạn thay đổi dữ liệu và cập nhật lên ListView, tiếp nối bài viết Sử dụng ListView cơ bản
[Sử dụng ListView căn bản]
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng cơ bản một ListView để hiển thị một danh sách là các chuỗi đơn giản
[Chức năng search trong ListView]
Hướng dẫn một cách lọc dữ liệu cần tìm đến trong ListView.

[Xử lý việc load ảnh nhanh chóng trong android listview]

[Xử lý tìm kiếm tiếng việt không dấu trong android listview]

[Ứng dụng nhỏ demo cho các thao tác với SQLite trong android]

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: