Android


[Sử dụng ListView căn bản-cập nhật ListView]
Giới thiệu cách thức để bạn thay đổi dữ liệu và cập nhật lên ListView, tiếp nối bài viết Sử dụng ListView cơ bản
[Sử dụng ListView căn bản]
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng cơ bản một ListView để hiển thị một danh sách là các chuỗi đơn giản
[Tìm hiểu các Preference trong Android]
Bài viết giúp hiểu biết các Preference cơ bản trong Android, hổ trợ xây dựng ứng dụng cần có cài đặt hệ thống.
[Chức năng search trong ListView]
Hướng dẫn một cách lọc dữ liệu cần tìm đến trong ListView.
[Tạo Option Menu trong Android]
Các chương trình khi thao tác trên các thiết bị di động có kích thước màn hình nhỏ thì cần tiết kiệm diện tích bề mặt, Option menu là giải pháp hữu ích cho vấn đề này, bài viết hướng dẫn khai thác sử dụng chức năng này của hệ điều hành Android.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: