Configuration ngoài cho ứng dụng với Spring Boot


1. Sử dụng properties file SpringApplication sẽ load các property từ tất cả các file application.properties trong các vị trí sau, và thêm chúng vào application environment: + Folder /config bên trong folder hiện tại. + Folder hiện tại. + Class path /config + Root class path Mặc định, SpringApplication sẽ load theo thứ tự từ dưới lên trên. Và các property nào load sau sẽ override property load trước. Vì lý do này, bạn cứ đặt property vào class path bình thường, khi muốn config ngoài file jar, thì sẽ đặt file application.properties vào folder /config là được. Như vậy cần phải build dự án với maven sao cho có kết quả trong folder target như sau:

+-target
  +---myapp.jar
  +---config
      +--application.properties

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên của file properties từ tên mặc định là application sang một tên khác, ví dụ như myconfig.properties chẳng hạn, thì bạn dùng biến môi trường spring.config.name và chỉ khai báo tên myconfig, không có extension. Hoặc bạn cũng có thể chỉ định tên này lúc execute file jar

java -jar myapp.jar --spring.config.name=myconfig

2. Sử dụng properties theo từng profile Bên cạnh file application.properties thì có thể dùng thêm các file properties theo profile bằng cách đặt tên các file này theo chuẩn application-{profile}.properties File có profile sẽ override các property trong file application mặc định.

Advertisements

2 thoughts on “Configuration ngoài cho ứng dụng với Spring Boot

 1. thực ra câu hỏi của tớ không liên quan đến phần này lắm.
  khi tớ thực hiện lệnh trên shell window:
  javac EmployeeTest.java
  => thì nó tạo ra 2 class files là : EmployeeTest(co hàm main) và Employee.
  java EmployeeTest
  thì xuất hiện lỗi.
  error: could not find or load main class EmployeeTest.
  ===> tiện thể đây là số zalo của tớ 091610770hai cậu cho tớ xin số zalo hoặc skype được không? thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.