Home > Java > Những khái niệm cơ bản của các ngôn ngữ lập trình-Biến

Những khái niệm cơ bản của các ngôn ngữ lập trình-Biến


Biến là gì?

Biến có thể nói là “cột sống” của bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Wiki định nghĩa biến như sau:

Thuật ngữ biến dùng để chỉ các đại lượng (chẳng hạn các đại lượng vật lý như khối lượng, thời gian, các đại lượng hình học như độ dài, diện tích, thể tích,… ) có thể nhận các giá trị khác nhau trong một tập hợp nào đấy (được gọi là miền biến thiên của nó). Theo quan điểm động, người ta gọi chúng là các đại lượng biến thiên, hay đơn giản là các biến. Nếu tập hợp các giá trị của của biến X là tập hợp số thì nó được gọi là biến số. Cũng có những biến không phải là biến số như biến lôgicbiến Booleanbiến ký tự,… Giá trị của các biến thường liên quan đến nhau. Khi xét quan hệ giữa chúng với nhau, một số biến được xem là độc lập được gọi là các biến độc lập, một số biến sẽ nhận giá trị phụ thuộc vào các biến khác, được gọi là biến phụ thuộc.

Theo mình, biến số đơn giản là một cách để lưu trữ những loại thông tin để sử dụng về sau, và chúng ta có thể gọi lại những thông tin này bằng cách tìm đến cái từ mà mô tả thông tin này. Ví dụ, ta dùng một biến tên là nameVar để lưu tên của một người như sau:

String nameVar="Tran Hoang Minh";

thì trong lúc này, nameVar là một tên kiểu ký tự để lưu giá trị của tên. Và khi bạn cần đến cái tên Tran Hoang Minh thì bạn sẽ gọi lại cái chữ mà bạn dùng để lưu nó đó là nameVar
Khái niệm này rất mạnh mẽ trong lập trình và được dùng liên tục. Nó là thứ đã làm cho Facebook và Twitter hoạt động, nó là thứ giúp thanh toán những hóa đơn qua mạng của bạn, nó là thứ cho phép bạn đấu giá trên eBay.
Nếu chúng ta muốn hiểu rõ hơn trong ngôn ngữ lập trình thì biến có nhiều loại khác nhau. Nếu tôi lưu tên của bạn trong biến, loại đó là String. Hoặc nếu tôi lưu tuổi của bạn, loại đó là Integer. Hoặc nếu tôi muốn biết điểm trung bình của bạn trong học kỳ vừa rồi là bao nhiêu thì đấy lại là Double
Thế String, Integer, Double là cái giống gì?
Loại dữ liệu giúp Java biến cách chính xác loại thông tin mà bạn đang lưu trong biến. Như mình đã nói, nếu bạn lưu tuổi thì loại dữ liệu là Integer… vì trong Java, một Integer nghĩa là bạn lưu một con số không có dấu phẩy, rồi nằm trong khoảng nào đó đã được quy định trước. Điều gì sảy ra nếu bạn cố gắng lưu một dữ liệu không phải Integer vào một biến kiểu Integer. Rất đơn giản, bạn sẽ nhận được một lỗi trong lập trình và bạn phải sửa nó.
Túm lại, chúng ta đã bàn về biến và cách để lưu thông tin trong biến và triệu gọi lại những thông tin đã lưu. Biến thì cần có tên, và kiểu dữ liệu của thông tin bạn cần lưu. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn, và hy vọng bạn nhận thấy ích lợi của các ngôn ngữ lập trình.

Advertisements
Categories: Java Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. November 19, 2012 at 11:16 PM
  2. November 21, 2012 at 2:23 PM
    URL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: