.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Độ sâu màu Bitmap


Khi một hình bitmap được tạo ra, màu sắc tại mỗi pixel của nó được mã hóa thành một giá trị số. Giá trị này thể hiện màu sắc của pixel, độ nền và cường độ của nó. Khi hình ảnh được hiển thị trên màn hình, những giá trị này được chuyển đổi thành cường độ của màu đỏ, xanh và xanh dương để cho những súng electron bên trong màn hình hoạt động, và tạo ra hình ảnh trên màn phốt pho của ống tạo ảnh. Trong thực tế, chính màn hình được map lên bộ nhớ của máy tính, được lưu trữ như một ảnh bitmap từ đó phần cứng máy tính có thể điều khiển màn hình.
Những giá trị màu sắc là những số hữu hạn, và một dãy những màu được lưu trữ thì được gọi là độ sâu của màu sắc (color depth). Dãy màu này mô tả cả số lượng các màu có thể được phân biệt, hoặc thông thường là số lượng các bit sử dụng để lưu giá trị của màu sắc. Theo cách này, hình trắng đen thuần túy sẽ được mô tả như một bức hình 1 bit hoặc 2 bit, vì mỗi pixel thì có thể là giá trị đen (0) hoặc trắng (1). Độ màu thông thường bao gồm 8 bit (256 màu) và 24 bit (16 triệu màu). Thông thường thì không cần sử dụng màu nhiều hơn 24 bit vì mắt của con người không thể phân biệt nhiều màu hơn thế, dù là có rất rất nhiều bit màu có thể được sử dụng để lưu trữ hoặc làm những công việc chất lượng cao hơn khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: