Nghi vấn UFO xuất hiện ở Sao Hỏa


Mới đây, tàu thăm dò Sao Hỏa Curiosity Rover của NASA đã truyền về Trái Đất những hình ảnh bí ẩn chụp ngày 5 tháng 8. Một số vật thể lạ được cho là UFO đã xuất hiện trên bề mặt hành tinh đỏ.

[embedplusvideo height=”281″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/nuRFGuhamZc?fs=1″ vars=”ytid=nuRFGuhamZc&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=7%7ehttp%3a%2f%2fhoangminhuit.co.cc” id=”ep5340″ /]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.