.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Run project android trên máy ảo android x86


Như bình thường, mình hay chạy ứng dụng đang viết trên emulator sinh ra từ AVD Manager. Bằng cách này mình thấy là ứng dụng run rất chậm, và nhiều lần bị treo không chạy do bị tràn bộ nhớ trong.
Một cách khác giúp khắc phục những nhược điểm trên của emulator đó là cài một máy ảo android vào Virtual Box. Việc cài đặt máy ảo này thì khá đơn giản. Mình sẽ download các bộ cài đặt android từ địa chỉ sau và cài đặt như cài các máy ảo khác.

Sau đây là những thao tác để chạy project đang code trên máy máy ảo này.
Trước tiên mình sẽ tạo 2 adapter cho máy ảo android.

Adapter 1 sẽ là NAT.


Adapter 2 là Host only
Sau khi khởi động máy ảo android lên xong, mình sẽ dùng hợp phím ALT+F1 để vào màn hình cấu hinh mạng cho máy ảo.
Tiếp theo mình sẽ gõ lệnh netcfg và nhận được những cấu hình như sau:

như theo hình thì cả hai adapter eth0 và eth1 đang ở trạng thái DOWN
Mình sẽ gõ tiếp các câu lệnh:
netcfg eth1 up
netcfg eth1 dhcp
netcfg
và nhận được màn hình như sau:

Sau bước trên thì adapter 2 đã được kích hoạt, đồng thời mình thấy được địa chỉ ip của máy ảo này: 192.168.56.102
Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kích hoạt eth0
chúng ta sẽ gõ các câu lệnh sau:
netcfg eth0 up
netcfg eth0 dhcp
setprop net.dns1 8.8.8.8
Như sau:

Khi đó nếu mở trình duyệt của máy ảo thì chúng ta thấy máy đã connect với internet.
Đồng thời thì PC cũng đã được kết nối với máy ảo này: để kiểm tra chúng ta có thể ping vào địa chỉ ip của máy ảo(có được ở bước trên).
bây giờ một bước cuối cùng là dùng platform tool để kết nối adb đến máy ảo .
Chuyển đường dẫn đến file adb.exe trong platform-tools như sau:

Các bước cấu hình đã hoàn tất, bây giờ mình sẽ run một project trong Eclipse và sẽ thấy nó được chạy trên máy ảo.
Hãy thưởng thức sự khác biệt.:-))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: