.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Lỗi khi run google map Couldn’t get connection factory client


Khi sử dụng GoogleMaps cho android nên chú ý đến hai vấn đề: debug và release
Debug là thời điểm chưa thành phẩm. Điều này cũng được dùng khi phát triển ứng dụng trong Eclipse. Về bản chất, debug dùng cho khi phát triển, kiểm tra và việc sửa lỗi.
Khi đã sẵn sàng để đưa sản phẩm vào thương mại, thì hãy đặt android:debuggable=”false” vào trong file Manifest.xml và sử dung mã API
khi sử dụng mã API, MapView sẽ chỉ thể hiện bản đồ khi ứng dụng được cài đặt trên Android Market. Vì thế, việc cài đặt ứng dụng từ Eclipse (Run As, Debug As, etc) hoặc là bằng command line sẽ không thể hiện MapView. Chắc chắn rằng, một khi ứng dụng đã nằm trên Market, bạn download nó thì MapView sẽ thể hiện bản đồ.
Với mã API, nếu bạn deploy ứng dụng từ Eclipse, bạn sẽ gặp phải lời cảnh báo “Server returned 3, IOProcessing Exception 26”, chỉ đơn thuần là lờ nó đi.
Chú ý: Cũng cần yên tâm là không có bất kỳ một thể hiện nào của MapView tương tự.
Vậy, khi bạn muốn test ứng dụng của mình, có một phương pháp là bạn sử dụng File->Export để xuất ra .apk và sau đó cài đặt ứng dụng vào điện thoại chạy android để test

Advertisements

3 responses to “Lỗi khi run google map Couldn’t get connection factory client

  1. hoangminhuit March 14, 2012 at 11:16 AM

    Cuối cùng đã fix được cái lỗi quái quỷ này rồi.
    Nhìn cái map show lên thiệt là phê.hihi.

  2. Pingback: Sử dụng android.hardware.Camera để khai thác camera của android « .:: Hoàng Minh ::.

  3. khoa May 30, 2013 at 10:53 PM

    bạn fix bằng cách nào vậy ? Bạn có thể chia sẻ dc ko? Minh cũng đang bị lỗi này, Cảm ơn ban nhieu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: