.:: CODE SNIPPET ::.

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life"

Chú ý khi phân tích quản lý khách sạn


Ngoài những thao tác rất cơ bản như việc thêm sửa xóa các thực thể, cần phải thể hiện rõ hơn yêu cầu quản lý của khách sạn. Yêu cầu quản lý bao gồm những điều sau đây:

1. Trong quản lý phòng: phải quản lý được thời gian trống của phòng, cần chú ý quản lý nếu phòng được đặt trước trong thời gian dài. Thực hiện bằng được những yêu cầu sau:

  •  xác định các phòng trống trong một thời điểm hay khoảng thời gian nào đó, bao gồm cả thời điểm hiện tại (đối với thời điểm hiện tại cần display lên trang đầu để dễ nhận thấy, chú ý cập nhật thường xuyên). Thống kê số lượng phòng trống của khách sạn, nếu được thống kê theo loại phòng.
  • tận dụng phòng trống trong khoảng thời gian trước khi đến nhận phòng để cho người khác thuê, như vậy phần mềm phải tự động xem được trong khoảng thời gian đó phòng đó có trống hay là không để cho thuê.=> yêu cầu có chính sách thế nào đó đối với việc chuyển phòng hay gia hạn ở phòng để không bị sai dữ liệu.

2. Trong quản lý khách hàng.

  • Xác định được khách hàng nào đó đang ở trong khách sạn hay là không, điều này bao gồm cả thời điểm hiện tại hoặc là trong một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ.
  • Xác định được là hiện tại trong khách sạn có bao nhiêu khách và thống kê theo loại khách hàng, hoặc là loại phòng. CHÚ Ý: thể hiện được tất cả những thông tin này để khỏi mất thời gian tìm kiếm.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: