Home > C# > Cách lấy đường dẫn tương đối

Cách lấy đường dẫn tương đối


Bây giờ mình sẽ đưa một ví dụ để ghi nhớ cách lấy đường dẫn tương đối.
Khi biên dịch chương trình (file HotelManagement.exe nằm trong thư mục Debug) nó sẽ cần đọc những hình ảnh nằm trong thư mục Images như hình sau:

ví dụ là hình pict.png đi nha.
Ở đây, mình thấy folder bin sẽ ngang cấp với folder Images mà mình cần đi đến.
như vậy từ file HotelManagement.exe (trong Debug) mình cần đi ra khỏi thư mục Debug (1) và ra khỏi thư mục bin (2). Vậy là phải lùi ra 2 và sau đó đi vào folder Images và tìm hình pict.png mong muốn. Và code mô tả sẽ là:

..//..//Images//pict.png

nên giả như là trước các dấu hai chấm (..//..//) là file thực thi HotelManagement.exe là mình sẽ thấy là rất dễ để lấy đường dẫn tương đối.
dấu hai chấm đầu tiên là từ file HotelManagement.exe lùi ra khỏi thư mục Debug(nghĩa là đang ở trong thư mục bin).
dấu hai chấm thứ hai là từ trong bin đi ra khỏi bin.
và tiếp theo là đi vào trong Images và cuối cùng là file ảnh pict.png mong muốn.

Advertisements
Categories: C# Tags:
  1. Thiện
    December 28, 2015 at 2:20 AM

    Cảm ơn bạn, cách giải thích của bạn là dễ hiểu nhất trong tất các các bài liên quan mà mình đã xem.

  1. June 30, 2013 at 3:42 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: