Home > Java > Các khái niệm trong ER Modelling

Các khái niệm trong ER Modelling


Trong csdl quan hệ, một thực thể yếu là một thực thể không thể được xác định duy nhất qua một thuộc tính đơn độc nào của nó, vì thế, nó phải sử dụng một khóa ngoại kết hợp với những thuộc tính của nó để tạo ra một khóa chính. Khóa ngoại là điển hình của một khóa chính của một thực thể mà nó được liên hệ đến.

Trong sơ đồ thực thể kết hợp, một khối thực thể yếu được xác định bởi một hình chữ nhật in đậm được kết nối với một mũi tên in đậm tới một hình thoi (liên kết)in đậm.

 

Thuộc tính đa trị: là thuộc tính của một thực thể mà đối với một bản thể của thực thể đó thì nó có nhiều hơn một giá trị

Ví dụ: Kỹ Năng là một thuộc tính đa trị của một thực thể NGƯỜI

Thuộc tính đa trị còn được gọi là thuộc tính lặp

Advertisements
Categories: Java Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: